עץ הארז במקרא

ביטויים רבים ופתגמים שונים השגורים בשפה העברית, מתייחסים אל הארז. הארז מופיע לרוב בהקשרים של עץ אציל, מיוחס ורב חשיבות. הכינוי: “בחור כארז” – נאמר על אדם הגון וטוב, הראוי להערצה, והביטוי “אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיר” – בא לשאול “אם החזקים נקלעו לצרה, כיצד ימלטן ממנה החלשים?  אך היום הוא נאמר על טובי הבחורים שנכשלו ואכזבו.

הארז הינו סמל החוזק, הגובה והחוסן, הוא סימלם של הפאר, ההוד, ההדר והשפע.

בתקופת המלך שלמה, הועברו ארזים ליפו על ידי מלך צור לצורכי בניית בית המקדש. אף בבית המקדש השני נעשה שימוש רב בארזים לבנייה.  בעבר תפוצתם הייתה רבה, אבל מאז ימי הפרעונים – ומלכי צידון – הם סבלו מכריתה ובמשך הדורות הם הלכו והתמעטו.

עץ הארז הוא אחד מהעצים המפורסמים ביותר בספרות של העת העתיקה. פירסומו נבע בשל תכונותיו ויתרונותיו הרבים: גבוהו המרשים ביחס לעצים אחרים, ובשל התועלת הרבה שהוא העניק לאדם בעת העתיקה – כעץ בנייה המתאים למבנים גדולים כמו מקדשים, ארמונות וכלי שיט.

הארז נזכר בתנ”ך לא פחות מ – 70 פעם. כסמל – בזכות יופיו, עצמתו וחוסנו כעץ בנייה.

שלמה המלך, הבונה הראשון של בית הבחירה – בית ה’, שוקד על מלאכת הבנייה ואוסף חומרי בנייה משובחים להקמת בית המקדש הראשון. “כי הבית אשר אני בונה גדול, כי גדול אלוקינו מכל האלוקים… כי הבית אשר אני בונה גדול והפלא…” – מעיד שלמה המלך. על פי דברי הימים ב’, פרק ב’ פסוקים ד’ – ח’.

ייבוא עצי הארז היוקרתי מלבנון לירושלים שינה את צביונה:
“ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב”.

מלכים א’, פרק י’, פסוק כ”ז
הארז מוזכר כעץ המופיע באצולת העצים, ושלמה נהג להמשיל משלים מן הארזים ועד האזובים שבקיר. שלמה, החכם באדם הוא אשר דיבר:

” על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האיזוב אשר יוצא בקיר”.

מלכים א’, פרק ה’, פסוק י”ג
הארז אינו גדל בארץ, זהו עץ הגדל בהרי הלבנון ובהרי אמנוס, בצפונה של סוריה, ובימי קדם נשתבחו אזורים אלה ביערות ארזים. כיום כמעט ונשמד העץ במקומות אלה, נותרו רק עצים בודדים בהר מעל לטריפולי וחורשה קטנה מעל למוצא הנהר קדישא, והיא בפקוח השלטון כשמורת טבע. הארז נמנה עם משפחת עצי מחט. הוא מפורסם בהדרו, בקומתו ובאריכות ימיו.

גובהו מגיע לפעמים עד 30 מ’ ועובי גזעו עד 4-2 מ’. לארז נוף רחב מאד מרובה בדים מאוזנים. הארז הוא סמל העוז וההדר, ובפי המשורר הוא משמש דימוי ליופי כמו התמר:

“צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה”
ובפי הנביא מתקוע חזק הארז כאלון. חוסן הארז הפך לסמל בפי הנביא מנהר כבר לממלכות אדירות: אשור, מצרים ובבל – כל אחת בגדולתה ובמפלתה (יחזקאל ל”א, יג).

על בנין בית המקדש שבנה שלמה יש בידינו תיאור מפורט ולא רק על תבניתו, אלא גם על חומר הבניה שלו. נאמר ששלמה ביקש מחירם מלך צור לכרות לו ארזים מן הלבנון לבנין בית המקדש וחירם שלח אותם בדוברות בים עד יפו; תמורת הארזים שילם שלמה לחירם בחטים ובשמן, שהיו דרושים לצור, כעיר מסחר שאין לה שדות חטה וכרמי זית משלה.

הארזים שימשו לשלמה לקרוי התקרה ולצפוי קירות הבית מבפנים: רוחב הבית היה 20 אמה = 11 מ’, בערך, ולמיפתח כה גדול יכולים לשמש רק קורות ארזים. קירות הבית צופו בצלעות ארזים. גבהו של הבית היה 20 אמה, לגובה זה ניתן להשיג רק על ידי קורות ארזים.

מקדש שלמה היה בנוי כמו בית-חילני, בנין מקדש שהיה נפוץ בסוריה הצפונית ובחלקה המזרחי של אסיה הקטנה, בית-חילני היה בנוי עץ שקירותיו חוזקו עם נדבכי אבן. באזורים אלה קל היה להשיג ארזים לבניה, היו כורתים אותם בהרי אמנוס.

גם במקדש של שבי ציון השתמשו בארזים, שהובאו מהלבנון, נדבכי אבן גלל שלושה, ונדבך עץ חדש (עזרא ג’, ז; ו’, ד).

על חשיבות הארזים בבניין בניני הפאר באשור ובבבל מסופר רבות במצבות המלכים ובלוחות של כתבי יתדות. במסעותיהם אל הים המערבי הם כורתים עצי ארזים בהרי הלבנון ואמנוס ומעבירים אותם בדרך רחוקה וקשה לנינוה ולבבל, כדי לקרות בהם ארמונות והיכלות.

גם במצרים הייתה חשיבות רבה לקורות הארזים. עמק הנילוס הוא דל בעצים והיה הכרח להביא עצי בנייה מן החוץ. קורות ארזים היו דרושים לבנין הארמונות, לבנין אניות ולבנין האניה הקדושה. המצרים היו רוכשים את קורות הארזים בעיר הנמל גבל, שלרגלי הר הלבנון. בתמורה היו מביאים גלילי ניר, שהיו עושים במצרים מן הסוף, ובגלל חומר כתיבה זה קראו לה היונים ביבלוס.

סאונה פנוראמית במחיר מיוחד לקיץ

60,000 ₪ 

38,500 ₪ 

לפרטים צור קשר