מדיניות החזרים כספיים והחזרות

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים הינה בתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”)

המשתמש רשאי לבטל הזמנה רק במקרים ובתנאים הבאים:

לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם המפעילה עם המזמין את דרך החזרת המוצר.
במקרה בו בקשת ביטול ההזמנה התקבלה בהנהלת החברה טרם נשלח המוצר על ידי החברה – תבוטל העסקה ויושב מלוא סכום העסקה ללקוח
במקרה של שליחת בקשת ביטול הזמנה לאחר שנשלח המוצר, ועד 14 ימים מקבלת המוצר אצל הלקוח, תבוטל העסקה ויינתן זיכוי כספי, תוך הפחתת עלויות שליחת המוצר והרכבתו ובניכוי 5% מהמחיר ששולם על ידי הלקוח או הנמוך מבניהם.
לא יוחזרו דמי השליחות.
למען הסר ספק מובהר, כי הזיכוי הכספי יינתן רק במקרה בו יוחזר המוצר ללא פגם, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שהוסרו ממנו התוויות ובצירוף החשבונית המקורית.
מצב המוצר והקביעה אם נעשה בו שימוש ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
במידה והמוצר הוחזר שלא על פי תנאי סעיף זה לא יינתן זיכוי כספי
המזמין אינו זכאי לזיכוי כספי במקרה של הזמנה אישית/ייצור אישי. (מוצר שיוצר לפי בקשה אישית של הלקוח ואינו נמצא בסל המוצרים הקבוע).
אין החזר ואחריות במקרה של איסוף או התקנה עצמית.
אין החזר ואחריות במקרה של שימוש בניגוד להוראות.
• לחברה הזכות לבטל עסקה או הזמנה כולה לפי שיקול דעתה, ולמזמין ו/או לכל צד שלישי לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין כך.

סאונה פנוראמית במחיר מיוחד לקיץ

60,000 ₪ 

38,500 ₪ 

לפרטים צור קשר